Søg om optagelse

Læs her om kriterierne for optagelse i Musikklassen og om forløbet op til prøven. Sidst på siden finder du en kalender med alle de vigtige datoer.

Optagelseskriterier

Følgende fem kriterier gælder både ved optagelsesprøven og i Musikklassens daglige virke - og for både elever, undervisere og ledelse.

 1. Personligt engagement
  Du kan ikke lade musikken ligge, hverken når lysten driver værket, eller når det kræver hårdt arbejde at trække dig selv op.
   
 2. Åbenhed og mod
  Du ønsker at udvide din musikalske horisont og tør overskride grænserne for genrer, discipliner og arbejdsmetoder. 
   
 3. Samarbejde og samskabelse
  Du evner at lytte til andre og bidrager til fællesskabet ved både at kunne støtte andre og selv gå forrest.
   
 4. Instrumentale færdigheder
  Dit musikalske, tekniske og performative niveau bedømmes på baggrund af solistisk præstation på dit primære instrument/sang.
   
 5. Det mangfoldige fællesskab
  Der tages hensyn til diversiteten af instrumenter og elevernes musikalske baggrunde.

Optagelsesforløbet

Kalender

Vigtige datoer i optagelsesforløbet 2022

Infomøde 1
Torsdag den 27. januar kl. 19-21

Introdag 1
Torsdag den 10. februar kl. 8-14

Introdag 2
Fredag den 11. februar kl. 8-14

Infomøde 2
Tirsdag den 22. marts kl. 19-21

Ansøgningsfrist til Optagelsesprøve 
Fredag den 8. april (pdf via e-mail)

Optagelsesprøve 1
Onsdag den 20. april kl. 16 og kl. 17.30

Optagelsesprøve 2
Torsdag den 21. april kl. 16 og kl. 17.30

Svar om optagelse fredag den 22. april
___________________________________________

Infomøder er for forældre og elever – husk tilmelding med antal deltagere.
Introdagen er for elever - tilmeld dig kun én dag.
Optagelsesprøven foregår i grupper af ca. 8 elever - to grupper per dag.
Fælles prøve i rytme/krop/stemme samt individuel prøve i et selvvalgt stykke musik på hovedinstrumentet/sang.
Prøverne foregår i musiklokalerne på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde.

Al tilmelding skal ske via e-mail til:

musikklassen@roskildemusiskeskole.dk