Musikken spiller

i Musikklassen på Østervangsskolen